top of page

VÄGEN TILL HÅLLBAR ARBETSPLATS

received_1739370086225764.jpeg

LIVIA vill vara startskott och motivator genom att driva processen med hälsofrämjande arbete!

I samhället idag ser vi ett ökat antal stressrelaterade sjukskrivningar och minskad fysisk aktivitet/ ökat stillasittande med allvarliga fysiska och psykiska hälsorisker som följd. Det påverkar människor på både individ- grupp och samhällsnivå.  

Livia vill hjälpa företag och deras medarbetare till att hålla sig friskare, mindre stressade och må bättre på jobbet! Vi vill ha med alla, särskilt de som kanske inte nyttjar ett klassiskt friskvårdsbidrag idag, har en stillasittande fritid eller låg kondition.

Livia arbetar med företag som vill öka förståelsen för vad hållbar hälsa innebär för den enskilda och för företaget. Detta genom föreläsningar, gruppträning och coachande samtal och strategiska friskvårdsinsatser. Balanserad kost och stressnivå, regelbunden fysisk aktivitet, god arbetsmiljö och tillräcklig återhämtning är vad vi alla behöver för att kunna fungera långsiktigt och må bra.

bottom of page