top of page

Bevara- så går det till:

Analys

Vi gör en analys av nuläget för att se hur behovet ser ut, för er som företag och era medarbetare genom en gedigen hälsodeklaration.

Färdplan

Utifrån fastställt nuläge upprättar vi en färdplan för aktuella insatser. Livia vill inspirera er att tänka nytt och utforma friskvårdsinsatser som motiverar era medarbetare att hålla i och bevara sina hälsosamma vanor. Färdplanen tydliggör målbilden och visar vad som ska göras, varför och när.

Insatser

Genom gruppträning, insatser mot minskat stillasittande, föreläsningar, pepp och inspiration hjälper Livia era nå era mål. Vi finns med som stöd genom hela processen.

Utmaningen och vinsten ligger i att få som många som möjligt att hitta sin form av fysisk aktivitet och balans. Det bidrar till hela arbetsplatsens välmående. 

Bli en attraktiv, frisk och lönsam arbetsgivare med strategisk friskvård

 

Att jobba hälsofrämjande med att ta hand om sin personal är billigare och roligare än att hantera stressade och sjuka medarbetare. Friska och hälsosamma medarbetare har betydligt lägre sjukfrånvaro. En enda sjukdag kostar arbetsgivaren 10% av månadslönen. Upprepade korttidssjukdagar ökar även risken för långtidssjukskrivningar. Att minska sjukfrånvaron är med andra ord en vinst för alla parter!

 

Företaget blir attraktivt- både för befintlig och framtida personal, eftersom man ser utifrån- och känner inuti företaget att de satsar på sina anställda.

En hälsosam livsstil kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom med upp till 50%! Dessutom bidrar fysisk aktivitet bl.a till att medarbetarna blir mer kreativa, får ett bättre immunförsvar, sover bättre, tar mer rationella beslut och får effektivt skydd mot stress! 

bottom of page