top of page

Om personuppgifter och cookies

Personuppgifter

 

Livia hälsa, (hädanefter ”Livia hälsa”, ”vi”, “oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

I denna integritetspolicy redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer.

När personuppgifterna samlas in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss på telefon, via hemsidans formulär eller i chattkonversationer.

Kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte in några personuppgifter om dig som du inte själv väljer att lämna till oss. De uppgifter som det i huvudsak rör sig om är:

  • Identifikationsuppgifter såsom namn, företagsnamn, person-, organisationsnummer och IP-adress.

  • Demografiska uppgifter såsom arbete och titel.

  • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina uppgifter för sådana ändamål där vi har ett berättigat intresse av att använda uppgifterna. Detta gäller t.ex. när uppgifterna används för att kunna ta en kontakt med dig, fullfölja avtalade tjänster, för att mäta resultatet av slutförda tjänster, eller i samband med att du gör en anmälan om prenumeration av nyhetsbrev. Behandling av uppgifterna för nyhetsbrev sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen.

Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke när de samlats in.

 

Personuppgiftsansvarig

Livia hälsa är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via telefon, chatten eller kontaktformuläret på hemsidan och som används för våra ändamål.

 

Lagringstid

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en skälig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifterna inte längre behövs kommer de att raderas. Personuppgifterna kan komma att sparas längre på grund av en rättslig förpliktelse, t.ex. av bokföringsskäl, eller för att bevaka våra rättsliga intressen om det t.ex. pågår en rättslig process.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade.

Du kan även begära att vi raderar dina uppgifter förutsatt att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl att uppgifterna måste sparas. För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätten till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

 

Eventuella klagomål

Om du skulle vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@liviahalsa.com. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du istället framföra det till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Datainspektionen.

 
Cookies

Vad är en cookie?

En cookie, "kaka" på svenska, är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator.

Om cookies på liviahalsa.com

Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. För att kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett rekommenderar vi därför dig att tillåta lagring av cookies på din dator. Skulle du välja att inte tillåta cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda webbplatsen till fullo

 

Olika cookies
 

Nödvändiga cookies

 

Dessa cookies är nödvändiga för att hjälpa en att utnyttja funktioner och tjänster på webbplatser. Sådana cookies samlar inte in information om dig som kan användas för att identifiera dig, och de övervakar inte heller eller kommer ihåg var du har varit på internet.

Funktionella cookies

Cookies som ger dig en bättre upplevelse när du använder en webbplats. De samlar inte in eller lagrar någon information som skulle göra det möjligt att identifiera dig personligen.

Prestanda cookies

Prestandakakor hjälper en att förstå hur besökare rör sig och använder en webbplats. Till exempel kan man se vilka sidor som är mest populära, identifiera när och var fel uppstår, och testa olika versioner av en sida för att ge en förbättrad upplevelse.

 

Vi använder följande typer av cookies

 

Vår hemsida är byggd på Wix.coms plattform som använder cookies. Dessa cookies kan ses under "Inställningar" i notisen när du först besöker hemsidan.

Vi använder prestandakakor kopplade till analysverktyget Google Analytics samt Search Console. Verktygen hjälper oss att förstå hur besökare använder webbplatsen, vilket gör att vi kan vidareutveckla Livia hälsa och förbättra din upplevelse. Dessa cookies lagras i upp till 2 år.

Vi informerar dig i förväg om användningen av cookies med en notis längst ner på skärmen.

 

Du kan välja att inaktivera cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta via din webbläsares sekretessinställningar. Detta kan dock medföra att du upplever vår och andra webbplatser som sämre eftersom du då inte får tillgång till allt som automatiskt anpassas åt dig.

Så här inaktiverar du cookies i olika webbläsare:

 

Senast uppdaterad: 12/4/2021

bottom of page